«

»

Pro 14

Prodloužení příjmu žádostí OPZ Prorodinná opatření.

U výzvy OPZ Prorodinná opatření byl prodloužen termín příjmu žádostí o podporu do 28. 2. 2019.

OP Z – Prorodinná opatření