↑ Return to Regionální značka

ZNOJEMSKO- regionální produkt

„ZNOJEMSKO-regionální produkt“

Příprava regionálního značení na Znojemsku byla zahájena v roce 2011. Prvotní záměr byl předložen v srpnu 2011 na valné hromadě ARZ. Po jednání s partnery na Znojemsku se místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko stala v březnu 2012 členem Asociace regionálních značek  a regionálním koordinátorem regionálního značení na Znojemsku.

znojemskoauzivatelabarev---small znojemskoauzivatelacb---small

O symbolu:  značka pro Znojemsko byla připravována v roce 2012 včetně grafického manuálu.  Námět pro symbol přišel z řad veřejnosti a byl diskutován se zapojenými partnery.   Motivem pro značku je chráněná ještěrka zelená, která se vyskytuje na území Znojemska (resp. na území NP Podyjí), odkazuje na čisté a zachovalé životní prostředí, na cennost a raritu v území. Stejně takovou hodnotu a identitu mají mít výrobky v regionu. Páteř ještěrky odkazuje na další symbol území Znojemska, a to meandry zaříznutých kaňonů významných řek, ať již se jedná o řeku Dyji, Rokytnou či  řeku Jihlavu na severu Znojemska.  Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Touto značkou budou moci značit své výrobky certifikovaní výrobci. Užívání značky je vázáno na výrobky  a výrobce v okresu Znojmo.

Regionální koordinátor značky „ZNOJEMSKO regionální produkt“

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Okružní 394, 672 01 Moiravský Krumlov

tel: +420 515230240, +420 724702722

e-mail: office@zivepomezi.cz

Certifikační komise pro regionální značku

Aktuální seznam členů najdete v příloze: seznam členů

Jak se stát certifikovaným výrobcem, jak dosáhnout označení výrobku

  • 1. Prostudujte si zásady a kritéria pro udělování značky
  • 2. vyplňte žádost
  • 3. předejte žádost na adresu koordinátora
  • 4. v případě vašeho zájmu kontaktujte koordinátora značky kdykoliv v průběhu přípravy žádosti, při nejasnostech nebo pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně fungování značky.

ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA PRO ZNAČKU „ZNOJEMSKO-regionální produkt“

Výrobce dále vyplní a
zašle koordinátorovi „Žádost o udělení značky“

PŘIHLÁŠKY LZE ZASÍLAT PRŮBĚŽNĚ NA POŠTOVNÍ ČI MAILOVOU ADRESUoffice@zivepomezi.cz

Žádosti o regionální značku jsou vyřizovány průběžně dle pořadí doručení.  Komise pro certifikaci zasedá zpravidla po přijetí 5 přihlášek, případně 1x za půl roku. V případě dotazů kontaktujte koordinátora značky.