«

Lis 28

Schválení mid-term evaluace strategie

 Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko byla schválena ze strany řídícího orgánu (MMR).

Evaluační zpráva popisuje postup realizace strategie a naplňování opatření komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS.

Evaluační zpráva Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.