«

»

Úno 29

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. výzvy IROP Bezpečnost a udržitelná doprava

Dne 28. 2. 2020 byl ukončen příjem žádostí v rámci 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace na opatření Bezpečnost a udržitelná doprava.

Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Bezpečnost a udržiltená doprava