«

»

Srp 20

Seznam schválených projektů v prámci programu Malý LEADER

Dne 19. 8. 2019 proběhlo hodnocení žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. K podpoře bylo schváleno 10 projektů.

Seznam vybraných žádostí Malý LEADER 2019