«

»

Čer 01

Vyhlášení 1. výzvy PRV

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 1. 6. 2018 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

1. VÝZVA PRV 2018