«

»

Pro 14

Vyhlášení výzvy – IROP – Vzdělávání

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 13. 12. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příjem žádostí do 1. 4. 2019

2. VÝZVA – IROP – Vzdělávání