«

»

Čec 01

Vyhlášení výzvy Malý LEADER 2019

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. vyhlašuje výzvu na podporu akcí realizoavaných v území MAS. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví.

Možnost získat podporu 10 000 Kč
Příjem žádostí do 31. 7. 2019

Dokumentace a podrobnosti programu