«

»

Kvě 20

Výsledek hodnocení projektů – 5. výzva PRV (F1, F2, F6)

Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 19. 5. 2022.

Výsledek věcného hodnocení F1, F2, F6 19.5.2022