«

»

Lis 06

Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2018

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2018.

Zpráva o plnění ISg 1. 1. – 30. 6. 2018