«

»

Led 09

Nová zelená úsporám light

Naše MAS poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele v území.

Pověřený pracovník MAS:
Helena Potůčková, kontakt: 603 859 489

Maximální možná výše podpory může být až 100% nákladů maximálně však 150.000

Podmínky:

1)      žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo

2)      žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

3)      žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022

Na co můžete získat podporu?

1)      Zateplení fasády – podpora ve výši max. 6.000 Kč/běžný metr

2)      Zateplení střechy – kompletní opatření – podpora ve výši max. 120.000 Kč

3)      Zateplení stropu pod půdou – kompletní opatření – podpora ve výši max. 50.000 Kč

4)      Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem – kompletní opatření – podpora ve výši max. 60.000 Kč

5)      Výměna oken – jeden kus výplně (jeden stavební otvor) – podpora ve výši max. 12.000 Kč/1 ks

6)      Výměna vchodových dveří – jeden kus dveří – podpora ve výši max. 18.000 Kč/1ks