↑ Return to 5. výzva PRV 2022

Zaregistrované žádosti na MAS

Dne 14. 3. 2022 byl ukončen příjem žádostí v rámci 5. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady bylo podáno na MAS 57 žádosti do pěti Fichí.

Počet předložených žádostí do 5. výzvy je rekordní. Zájem žadatelů mnohonásobně převyšuje výzvy předchozích let. Do nového opatření Základní služby a obnova vesnice ve venkovských oblastech bylo podáno 28 žádostí.

Seznam přijatých žádostí 5. výzva PRV 2022