↑ Return to 6. výzva PRV 2023

Vybrané a nevybrané projekty

23. 8. 2023 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovených preferenčních kritérií.

7. 9. 2023 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 6. vyzva PRV