↑ Return to 5. výzva PRV 2022

Vybrané a nevybrané projekty

19. 5. 2022 a 6. 6. 2022 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií.

30. 6. 2022 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 5. výzva PRV – opakovaný výběr