↑ Return to IROP

5. výzva – IROP – Vzdělávání


Operační programIntegrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP68. výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1
Opatření integrované strategie2.2 Vzdělávácí infrastruktura
Druh výzvyKolová

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS9. 9. 2021 0:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+9. 9. 2021 0:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+1. 11. 2021 23:59

Alokace výzvy MAS (CZV)568 900 Kč
Míra podpory (dotace)95 %
Minimální výše CZV:250 000 Kč
Maximální výše CZV568 900 Kč

Pravidla pro žadatele, příručka pro podání žádosti
Interní postupy MAS
Konzultace:

Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,   rezacova@zivepomezi.cz

IROP_CZ_RO_B_C RGB