↑ Return to Projekty

Nová zelená úsporám light

Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ NOVÉ ZÁJEMCE O PODPORU NEPŘIJÍMÁME

Naše MAS poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele v území.

Pověřený pracovník MAS:
Helena Potůčková,
kontakt: 603 859 489 , hpotuckova@seznam.cz

Maximální možná výše podpory může být až 100% nákladů maximálně však 150.000

Podmínky:

1)      žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo

2)      žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

3)      žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022

4) Žadatel musí mít právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky nejsou na závadu.

Na co můžete získat podporu?

1)      Zateplení fasády – podpora ve výši max. 6.000 Kč/běžný metr

2)      Zateplení střechy – kompletní opatření – podpora ve výši max. 120.000 Kč

3)      Zateplení stropu pod půdou – kompletní opatření – podpora ve výši max. 50.000 Kč

4)      Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem – kompletní opatření – podpora ve výši max. 60.000 Kč

5)      Výměna oken – jeden kus výplně (jeden stavební otvor) – podpora ve výši max. 12.000 Kč/1 ks

6)      Výměna vchodových dveří – jeden kus dveří – podpora ve výši max. 18.000 Kč/1ks

Podání žádosti

Příjem žádostí o podporu probíhá od pondělí 9. ledna 2023 prostřednictvím AIS SFŽP (Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí).

Pro podání žádosti je třeba mít elektronickou identitu občana, nepostačuje tzv. bankovní identita.

Dále je třeba mít zpracovaný Odborný posudek navrhovaných opatření a fotodokumentaci stavu před realizací prací.