«

»

Srp 04

Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2023

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2023.

Období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023