«

»

Úno 21

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2023

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2023.

Období 1. 7. – 31. 12. 2023