↑ Return to Tradice Jižní Moravy

Informace o projektu

„Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy“, projekt spolupráce podpořený v opatření IV.2.1.a Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Je Znojemsko spojeno s tradicemi a svébytnou kulturou?  Do jaké míry jsou tradiční projevy “lidové kultury” převzaté a do jaké míry jsou jedinečné a jsou součástí charakteru regionu a odrazu života v něm?  Nebo je Znojemsko vykořeněné, nevýrazné natolik, že nemá smysl usilovat o identitu regionu?

Živé pomezí realizuje projekt spolupráce “Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy”. Cílem projektu je podpořit identitu regionu a posílit vztah obyvatel k místu svého života. Projektem chceme oživit dění v regionu prostřednictvím seminářů, publikační činnosti  a doplněním materiálně-technického vybavení pro pořádání kulturních akcí. V rámci projektu proběhne několik interaktivních přednášek na které je zvána co nejširší veřejnost.

V současné době jsme svědky nárůstu zájmu a podporu krojové tradice v obcích Znojemska. Pro některé je tradiční oděv  návratem k dříve užívanému oděvu, pro některé  novinkou, která ovšem dokáže podpořit  společenský a kulturní rozvoj života na vesnici.  I tématu krojové tradice se budeme v projektu věnovat zadáním etnografické studie věnující se historickým podobám kroje a prvkům, definováním podoby kroje které bude vodítkem pro sestavení kroje v obcích se zájmem pořízení kroje. Manuálem pro uživatele, DVD prezentaci o krojích a malou expozicí završíme realizaci materiálních výstupů projektu. Na úrovni akcí výstupy projektu Festival kultury a tradic s kulturním programem určený pro širokou veřejnost.

 logo-tradiceafin---small

Tato akce je součástí projektu spolupráce “Oživení tradic a fokloru na jihu Moravy”. Cílem projektu je podpořit identitu regionu a posílit vztah obyvatel k místu svého života. Projektem chceme oživit dění v regionu prostřednictvím seminářů, publikační činnosti  a doplněním materiálně-technického vybavení pro pořádání kulturních akcí. V rámci projektu proběhne několik interaktivních přednášek na které je zvána co nejširší veřejnost.

Partnerem projektu je MAS Dolní Morava. Podluží je tradiční region ve vztahu k folkloru a uchování tradic. Výměna zkušeností v rámci plánovaných aktivit bude významným zdrojem inspirace a přenosu zkušeností do regionu severozápadního Znojemska.

Publicita