↑ Return to STRATEGIE CLLD

STRATEGIE 2021+

Jde o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje v kontextu přípravy nového programovacího období Evropské unie na roky 2021 -2027. Tato strategie má za cíl podpořit rozvoj našeho regionu a zvýšit konkurenceschopnost území MAS.

IROP_CZ_RO_B_C RGB