↑ Return to Projekty

Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Naše MAS se zapojila do realizace projektu spolupráce Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER v rámci 22. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Projekt je realizován s ostatními 9 MAS z Jihomoravského kraje a společnými tématy jsou: uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS,  proces výběru projektů, práce s neziskovým, podnikatelským a veřejným sektorem, monitoring projektů, práce s hodnotiteli, administrativní postupy a etický kodex MAS.

Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro MAS
Metodická příručka.pdf  (ke stažení)
Spolupracující MAS:

MAS Vyškovsko, z.s.

MAS Strážnicko, z.s.

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

MAS Hustopečsko, z.s.

MAS Hrušovansko, z.s.

Místní akční skupina Vinařská

 

Výstupy ze semináře 8. 6. 2015 v Choceradech:

Evaluace a monitoring MAS

Pridana hodnota spoluprace

Uplatnovani principu LEADER

Publicita