↑ Return to STRATEGIE 2014+

Dotazníkové šetření pro veřejnost

V území MAS proběhlo dotazníkové šetření u široké veřejnosti ke strategii. Obyvatelé měli možnost vyjádřit se k nejrůznějším oblastem spojeným se životem v obcích. Všem obyvatelům zapojeným do dotazníkového šetření děkujeme za projevené názory.

Výstup z dotazníkové šetření

Výstup z dotazníkového šetrření pro veřejnost