↑ Return to 8. výzva 2013

Dokumenty a odkazy

 Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

Fiche (oblasti podpory)

Dokumenty nezbytné k podání hlášení o změnách

Hlášení o změnách

Dokumenty nezbytné k podání žádosti o proplacení

Užitečné odkazy:

        – Státní zemědělský intervenční fond 

          Program rozvoje venkova – podrobné informace

        – Sbírka zákonů ČR

          Průběžně aktualizované plné znění Sbírky zákonů na stránce Ministerstva vnitra.
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

        – Acrobat Reader

          Zde je možné stáhnout si a nainstalovat poslední verzi programu na prohlížení a tisk dokumentů  ve formátu pdf

http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html