↑ Return to 2. výzva PRV 2019

Zaregistrované žádosti na MAS

Dne 31. 5. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci 2. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady bylo podáno na MAS 19 žádostí do tří Fichí.

Seznam přijatých žádostí