↑ Return to 3. výzva 2009

Vybrané – nevybrané projekty

Zpráva o výsledku hodnocení projektů výběrovou komisí:    
                                          fiche 8 fiche 9

Zpráva o výsledku administrativní kontroly:

                                          Zpráva o výsledku AK

 Výstup administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti:

                                          vystup administrativni kontroly a kontroly prijatelnosti

Seznam vybraných – nevybraných žádostí:  

                                          seznam vybraných-nevybraných žádostí

 

Seznam schválených žádostí na SZIF (MAS Živé pomezí na 22. straně)