↑ Return to Projekty

Páteřní cyklostezka Krumlovsko – Jevišovicko

logo-cyklostezka---small

Páteřní cyklostezka Krumlovsko – Jevišovicko vznikla iniciativou místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko v partnerství s mikroregionem Moravskokrumlovsko, Svazkem obcí sever Znojemska, Dobrovolným svazek obcí Jevišovicka, Svazkem obcí při formanské cestě a městysem Višňové. Cílem projektu je podpora cestovního ruchu, zvýšení atraktivity regionu a iniciace rozvoje ekonomických aktivit.

 Zelený koridor se s maximálním úsilím vyhýbá frekventovaným komunikacím, propojuje významná sídla a turistické cíle. Stezka prochází pahorkatinou s úseky nečekaných a unikátních výhledů do otevřené nížinné části jižní Moravy. Převážná část úseků vede zemědělskou krajinou s oázami nevelkých lesních celků, krajinou nezatíženou průmyslem, hustým osídlením, dopravou a cestovním ruchem. Území severního Znojemska již není typickou vinohradnou krajinou, v jižních částech se však najde několik vinic a stejně tak skvělých vinařů. Průtah severním Znojemskem dává možnosti objevovat zajímavé a prastaré území. Charakter území dává možnost úniku z přebujelých urbanizovaných měst, možnost svobody, pohybu a objevování málo známých míst.

Cyklostezka je značená z místa Zálesí okres Znojmo po Němčičky okres Brno – venkov. Její celková délka bez navazujících úseků a propojení je přibližně 83 km.

Navazující úseky jsou:

  • Ve směru Cornštejn, Greenway Praha – Videň: Uherčice – Záleší, cyklotrasa 5007. Z trasy č. 48 Greenway Praha – Wien v Uherčicích je nutno pokračovat po trase č. 5007 směrem na Cornštejn a Zálesí, dále pokračuje již po značené stezce.
  • Ve směru Brno, Greenway Brno – Videň: Němčičky – Rajhradice, cyklotrasa 404 (Brněnská vinařská stezka), Rajhradice – Brno, Greenway Krakow – Morava – Wien (č. 4).

 

 

etapa 2007

V roce 2007 byla v rámci dotačního programu PRV JmK 2007 podpořena a připravena s partnerskými mikroreginy vyhledávací studie k záměru cyklokoridoru napříč severozápadním Znojemskem. V rámci 1. etapy realizace projektu byla zajištěna předprojektové příprava budoucího cyklokoridoru spočívající v analýze území a vyhledání optimálního směrování cyklotrasy včetně bližších parametrů.

Partneři projektu:

  • Moravskokrumlovsko
  • Svazek obcí sever Znojemska
  • Jevišovicko
  • Svazek obcí při formanské cestě
  • Klub českých turistů
  • Jihomoravský kraj

etapa 2008

Cílem projektu v roce 2008 je projektová příprava investičního záměru v rozsahu zaměření vybraných úseků stezky a příprava vybraných úseků do stupně dokumentace pro územní řízení.

02-letak-cyklostezka 01-letak-cyklostezka

V roce 2008  pokračuje projektová příprava cyklostezky zaměřená na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí v zaměřených úsecích a zpracování stavební dokumnetace na základní značení cyklostezky v celé délce (zatím bez předpokládaného napojení na mezinárodní koridory Greenways Praha – Vídeň a Greenways Brno – Vídeň).
 
 Zástupci mikroregionů a obcí podepsali dne 9. 10. 2008 Memorandum a Dohoda o partnertsví na projektu.
  
Memorandum k nahlédnutí:
memorandum-1 memorandum-2

etapa 2009

V roce 2009  pokračovala příprava technické dokumentace. Technická příprava zahrnovala dokončení projektu značení. Dokumentace byla na základě dodatečných požadavků aktualizována a doplněna o dokumentaci mobiliáře v celém úseku stezky zahrnující informační tabule v obcích na stezce a odpočívkami v krajině.

etapa 2010

V roce 2010 bylo v rámci projektu navázáno na 3letou projektou přípravu. Bylo provedeno komplexní dopravní značení cyklostezky (cca 85 Km) včetně doplňkových okruhů, které byly doznačeny v průběhu realizace značení z důvodu špatné sjízdnosti některých úseků za deštivého počasí.

Na základní dopravní značení navázala podpora propagace cyklostezky. Byl zadán tisk základního propagačního materiálu – cykloturistické mapy. Základní cykloturistickou mapu doplnila nástěnná laminovaná mapa. Tato i skládací mapa jsou nyní umístěny v dostupných informačních centrech na Znojemsku, obcích mikroregionů a v okolí cyklostezky. Na podporu propgace byly zhotoveny dále cyklistické lékárničky a propagační tužky s logem stezky.

mapa-lic-org---small

Kliknutím na obal mapy se dostanete na podrobnou mapu.

Tištěnou verzi vám dáme v kanceláři MAS v Moravském Krumlově.