↑ Return to STRATEGIE 2014+

Projektové záměry

Karta projektů, jejich připravenosti je součástí akčního plánu pro území Místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko. Plán, který na základě karet projektů jednotlivých subjektů působících na území MAS vznikne, bude jedním z nástrojů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020.

Projektové záměry může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnost na území MAS (obce, podnikatelé a neziskové organizace).

Karta projektů k vyplnění:
Náměty projektů 2014 – 2020 v území MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko z.s.

Vaše projektové záměry zasílejte na email: komunikace@zivepomezi.cz