↑ Return to 2. výzva PRV 2019

Vybrané a nevybrané projekty

11. 7. 2019 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií.

16. 7. 2019 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 2. výzva PRV