Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název Projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004507

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

publicita IROP

V rámci projektu budou realizovány činnosti MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko vedoucí k naplňování strategie CLLD

Klíčové aktivity projektu:

  • přípravné, podpůrné činnosti,
  • provozní činnosti,
  • animace strategie CLLD,
  • animace škol a školských zařízení v OP VVV

Cílem projektu je naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko na období 2014-2020 a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Hlavními cíly realizace strategie jsou: kvalitní rozvoj a pozitivní změny ve venkovských oblastech, aktivizace místní komunity a budování partnerství.