Ekoporadna

EKOINFOCENTRUM

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko je organizací, která se mimo jiné zabývá po celou dobu svojí existence ekoporadenstvím, environmenálně laděnými projekty a aktivitymi, které podporují trvale udržitelný život na venkově. Od 1. května 2009 je ekoporadenství v Jihomorovském kraji podpořeno Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Jihomoravským krajem. V tomto projektu, který nese název „Síť ekoporaden v Jihomoravském kraji“, je zapojeno 15 partnerů v celém kraji. Žadatelem a koordinátorem projektu  je občanské sdružení Rezekvítek.

V projektu jsou zapojeny tři typy poraden – ekologická poradna prvního stupně, ekologická poradna druhého stupně a ekoinfocentra. Toto rozdělení je na základě aktivit a činností poraden. Naše ekoporadna má statut „ekoinfocentrum“ společně s nejbližším partnerem v regionu Národním parkem Podyjí ve Znojmě. Společně se tak budeme zasazovat o zlepšování životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj našeho území.

Ekoinfocentrum se zaměřuje na poradenství v oblasti:

 • ochrana přírody, péče o krajinu a dřeviny
 • životního prostředí
 • ekologické zemědělství, biopotraviny
 • šetrné hospodaření v lesích
 • ekologické spotřebitelství
 • odpady
 • zelené úřadování, domácí ekologie
 • ochrana ovzduší
 • toxické látky
 • úspory energie, alternativní zdroje energie
 • právo životního prostředí
 • územní a komunitní plánování
 • environmentálně laděné projekty, financování ekologických projektů
 • program Zelená úsporám

Užitečné odkazy:

Síť ekologických poraden http://www.ekoporadna.cz/
Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí http://www.ekoporadny.cz/
Poradce pro chemii a životní prostředí http://www.ekoradce.cz
Sdružení Veronica http://www.veronica.cz/
Ekobrána http://www.ekobrana.cz
NESEHNUTÍ – nezávislé sociálně ekologické hnutí http://www.nesehnuti.cz/
Rezekvítek – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody http://www.rezekvitek.cz/
Program zelená úsporám http://www.zelenausporam.cz/

Internetový portál EKORÁDCE

banner-ekoradce---small


 Tento projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí ČR a Jihomoravského kraje

sfzpasacmyk---small rezekvitek---small mzpalogoargb---small jkapoz-nove2---small