↑ Return to 3. výzva PRV 2020

Vybrané a nevybrané projekty

31. 8. 2020 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií.

7. 9. 2020 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 3. vyzva PRV