↑ Return to O nás

Stanovy a jiné dokumenty

Rozvojová strategie území MAS 2007-2013

Rozvojová strategie byla zpracována v rámci projektu „Osvojování přípravy a realizace projektů v mikroregionu Moravskokrumlovsko“. Projekt byl realizován od listopadu 2005 do června 2006. Cílem bylo založení místní akční skupiny, společné plánování a zpracování základní rozvojové strategie (viz níže). Tato rámcová strategie a informace v ní jsou poplatné době zpracování (červen 2006), zejména analytické části a SWOT analýz. Strategické cíle jsou platné na roky 2007-2013.  

 

Stanovy


Jednací řádySměrnice


Statuty orgánů pro realizaci SPL


 

Výroční zprávy  

 


 

Výsledek auditu