↑ Return to Publikace

Naše publikace

Publikace vydané v rámci projektů spolupráce

Publikace Od Hromnic až do Tří králů. Zvyky a tradice obcí na Znojemsku-publikace.pdf (ke stažení)

Publikace ZVYKY Znoj

Propagační brožura Tradiční lidový oděv na Znojemsku- brožura.pdf (ke stažení)

MANUAL Tradicni odev Znoj

Odborná studie Tradiční lidový oděv na Znojemsku – studie.pdf (ke stažení)

Studie Znojemsko

 

Publikace Po stopách prapředků, publikace (ke stažení)

po-stopach-prapredku-obalkaana-web

Zpravodaj

zpravodaj srpen 2010

zpravodaj duben 2010

zpravodaj prosinec 2009

zpravodaj duben 2009

zpravodaj prosinec 2008

Katalog místních produktů

KATALOG MÍSTNÍCH PRODUKTŮ severozápadního Znojemska 

imga1326

Katalog místních produktů zachycuje výrobky nebo výrobce působící na území severozápadního Znojemska. Publikace je ojedinělou v tomto regionu, dokladuje pestrost i množství místních výrobků a rukodělnou zdatnost lidí v regionu. Šikovných rukou je opravdu stále hodně. V publikaci můžete najít víc jak 35 různých výrobců z oblasti keramiky, šití, pletení, háčkování, umělecké tvorby, ale také výrbce vína, pečiva či včelařských produktů. Vydáním katalogu však sběr kontaktů na místní výrobce nekončí! Nadále budeme databázi rozšiřovat o kontakty, které námmůžete poskytnout. 

ke stažení: Katalog místních produktů

Katalog místních produktů byl vydán za finanční podpory Jihomoravského kraje.

atraktivity na území místní akční skupiny

Brožura zahrnující obce Znojemska v územní působnosti místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.

brožura ke stažení

 

NATURA 2000

NATURA 2000 = SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ EVROPSKÉHO VÝZNAMU

brožura ke stažení

Tato brožura uvádí souhrn Evropsky významnách lokalit, biotopů, na severním Znojemsku a je doplněná o další maloplošná chráněná území. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těchto druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

Spolufinancováno Evropským sociálním fondem v rámci projektu „Doplnění sítě enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“.