↑ Return to Po stopách prapředků

Plánovací workshop v Moravském Krumlově

16.11.2012 se v Moravském Krumlově uskutečnil plánovací workshop k projektu spolupráce „Po stopách prapředků“. Projekt spolupráce vznikl na základě stejného zájmu dvou místních akčních skupin, tedy místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a MAS Dolní Morava, zmapovat archeologické lokality na obou územích.

Plánovacího workshopu se zúčastnili pracovníci obou akčních skupin, lidé z místních spolků a archeologové z obou území. Tématem workshopu byla především publikace a webová aplikace, která je výstupem workshopu. Všichni přítomní diskutovali a připomínkovali vzhled brožury a webové aplikace. Byly promítnuty mapy obou regionů, kde se naleziště a archeologické lokality nacházejí. A následovalo rozvžení časového harmonogramu celého projektu a také rozdání úkolů pro jednotlivé účastníky. Workshop byl ukončen v odpoledních hodinách.

imga2670 imga2668 imga2661 imga2652

loga-2---small