↑ Return to 7. výzva 2012

Dokumenty a odkazy

 

 Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

Znění jednotlivých fichí č. 1, 2, 4, 5, 8, 9:

Modernizace zemědělských podniků

Podpora-mistnich-produktu

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Obnova a rozvoj vesnic

Kulturní dědictví venkova

Dokumenty nezbytné k podání hlášení o změnách:

Užitečné odkazy:

        – Státní zemědělský intervenční fond 

          Program rozvoje venkova – podrobné informace

          www.szif.cz

        – Sbírka zákonů ČR
Průběžně aktualizované plné znění Sbírky zákonů na stránce Ministerstva vnitra.
www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

        – Acrobat Reader
Zde je možné stáhnout si a
nainstalovat poslední verzi programu na prohlížení a tisk dokumentů

          ve formátu pdf
www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html