↑ Return to O nás

Členové MAS

Místní akční skupina vznikla iniciativou mikroregionu Moravskokrumlovsko a aktivních lidí v území mikroregionů Moravskokrumlovsko, Svazek obcí sever Znojemska, DSO Jevišovicka, Svazku obcí při formanské cestě. Vytvoření tzv. místní akční skupiny s právní subjektivitou občanské sdružení byla jedním z výstupů projektu „Osvojování schopností pro přípravu a realizaci strategií v mikroregionu Moravskokrumlovsko“ financovaného z Operačního programu OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Členové MAS
 
Veřejná sféra  zastupuje
Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Mgr. Pavel Málek
Moravskokrumlovsko Richard Janderka
Svazek obcí při formanské cestě Bc. Šárka Ježková
Svazek obcí sever Znojemska Karel Kříž
Obec Plenkovice Ing. Alois Vybíral
Obec Výrovice Pavel Vlček
ZŠ Vedrovice Mgr. Hana Vančurová
ZŠ a MŠ Jevišovice Mgr. Pavel Šareš
DDM Moravský Krumlov Vladimíra Kočí
Soukromá sféra - právnické osoby:  
 Agro Jevišovice, a.s. Bc. Jaroslav Doležal 
 HOL-AGRO, spol. s r.o. Jan Holík 
 AC Moravský Krumlov, z.s. Mgr. Zuzana Marková 
 Orel jednota Pavlice Jan Nachtnebl 
 SPOLEK PRO OBNOVU TRADIC                    Kamila Poláchová 
ALMA, z.s. Marek Pečer
Kulturní spolek Husákovy děti Michaela Grunová
Kolpingova rodina Mor. Krumlov Drahomíra Nečasová
Soukromá sféra – fyzické osoby OSVČ:  
 Stanislav Chvátal
 Jiří Klouda
 Ing. Jiří Němec
 Jaroslav Tichý
 Mgr. Jan Rozek
 Jiří Hrdina
 
Soukromá sféra - fyzické osoby:  
 Mgr. Anna Gigimovová
 Zdeňka Březinová
 Jana Mašová
 Ing. Petr Šťastný

 

Přehled členů v území

Členové MAS

Zájmové skupiny

  • Rozvoj obcí – 10 členů
  • Podnikatelé - 8 členů
  • Společenská témata – 5 členové
  • Identita - 4 členů

 

Příslušnost členů k zájmové skupině

Rozvoj obcí: Podnikání:
-          DSO Jevišovicka-          Moravskokrumlovsko-          Svazek obcí Při formanské cestě

-          Svazek obcí Sever Znojemska

-          Plenkovice

-          Výrovice

-          DDM Moravský Krumlov

-          ZŠ a MŠ Jevišovice

-          ZŠ Vedrovice

-          Jana Mašová

-          HOL-AGRO, spol. s.r.o.-          Stanislav Chváta-          Jiří Klouda

-          Ing. Jiří Němec

-          Jaroslav Tichý

-          Mgr. Jan Rozek

-          Jiří Hrdina

-          Agro Jevišovice, a.s.

 

 

 

Společenská témata: Identita:
-          Zdeňka Březinová–          Kolpingova rodina Mor. Krumlov-          Kulturní spolek Husákovy děti-          AC Moravský Krumlov, z.s.

-          ALMA, z.s.

-          Mgr. Anna Gigimovová-          Ing. Petr Šťastný-          Orel jednota Pavlice-          Spolek pro obnovu tradic