↑ Return to Turistické informace

Cyklostezky

Páteřní cyklostezka Krumlovsko – Jevišovicko

logo-cyklostezka

Páteřní cyklostezka vznikla iniciativou místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko v partnerství s mikroregionem Moravskokrumlovsko, Svazkem obcí sever Znojemska, Dobrovolným svazek obcí Jevišovicka, Svazkem obcí při formanské cestě a městysem Višňové. Cílem projektu je podpora cestovního ruchu, zvýšení atraktivity regionu a iniciace rozvoje ekonomických aktivit.

Cyklostezka je značená z místa Zálesí okres Znojmo po Němčičky okres Brno – venkov. Její celková délka bez navazujících úseků a propojení je přibližně 83 km.

Zelený koridor se s maximálním úsilím vyhýbá frekventovaným komunikacím, propojuje významná sídla a turistické cíle. Stezka prochází pahorkatinou s úseky nečekaných a unikátních výhledů do otevřené nížinné části jižní Moravy. Převážná část úseků vede zemědělskou krajinou s oázami nevelkých lesních celků, krajinou nezatíženou průmyslem, hustým osídlením, dopravou a cestovním ruchem. Území severního Znojemska již není typickou vinohradnou krajinou, v jižních částech se však najde několik vinic a stejně tak skvělých vinařů. Průtah severním Znojemskem dává možnosti objevovat zajímavé a prastaré území. Charakter území dává možnost úniku z přebujelých urbanizovaných měst, možnost svobody, pohybu a objevování málo známých míst.

Navazující úseky jsou:

Ve směru Cornštejn, Greenway Praha – Videň: Uherčice – Záleší, cyklotrasa 5007. Z trasy č. 48 Greenway Praha – Wien v Uherčicích je nutno pokračovat po trase č. 5007 směrem na Cornštejn a Zálesí, dále pokračuje již po značené stezce.

Ve směru Brno, Greenway Brno – Videň: Němčičky – Rajhradice, cyklotrasa 404 (Brněnská vinařská stezka), Rajhradice – Brno, Greenway Krakow – Morava – Wien (č. 4).

Mlynářská cyklostezka

logo-myln-cyklo

Mlynářská stezka je nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství a putování po mlýnech napříč údolími řek a říček od Novoměstaka na Vysočině po Vranovsko na Jižní Moravě. Délka cyklatrasy je 185 km a tvoří jí území 113 obcí.

Více informací na: www.mlynarskastezka.cz

Jevišovicko – Krajem dvou řek

Vedení trasy: Jevišovice – Černín – Vevčice – údolí Jevišovky – Venclův mlýn – Jelínkův mlýn – Culpovec – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Jankovec, háj. – Boskovštejn – Jiřice u Mor. Bud. – rozc. U Jiřic – Kyničky, háj. – Rozkoš – Slatina – Jevišovice

Cykloturistický okruh malebným Přírodním parkem Jevišovka situovaným sice v severních partiích Znojemska, nicméně reliéfu náhorní pahorkatiny ducha Vysočiny. Hluboké komplexy lesů pokrývající většinu území jsou v okolí centra parku – Jevišovic – přerušovány polními partiemi s dalekými výhledy do ploché krajiny. Jihovýchodní reliéf je zase poznamenán zahlubujícím se údolím říčky Jevišovky vytvářející zde romantický úsek posázený bývalými mlýny. Okruh, který nás provede celým regionem vychází z centra starobylých Jevišovic a východními spíše polními partiemi míří nejprve do
údolí Jevišovky, odkud se obtáčí z jihu a východními lesními partiemi nás
vrací zpět na sever západním lesnatým okolím Jevišovic do Boskovštejna, Jiřic a údolí potoka Nedveky hlubokými lesy směřuje stále na sever až na hranici Jihomoravského kraje a hranu údolí řeky Rokytné. Odtud se vrací silnicí zpět do Jevišovic. Region, který spojuje přírodní zážitky s kulturními tak představuje příjemný cyklistický podnik v málo obydlené krajině. Trasa je dlouhá 53 km. Více informací zde.

Krumlovsko – za historií kraje řek Jihlavy a Rokytné

Vedení trasy: Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pravlov – Němčičky – Kupařovice – Jezeřany-Maršovice – Vedrovice – Rakšice – Moravský Krumlov – Rokytná – Polánka – Řeznovice – Alexovice – Ivančice

Zalesněný masív Krumlovského lesa uzavírá na jihu souvislý pás kopců a hvozdů Bobravské vrchoviny, který vniká od severu k jihu jako klín do jihomoravských rovin a tvoří hráz mezi Vysočinou a Jižní Moravou, mezi Horáckem a Podhoráckem na straně jedné a vinařskými oblastmi na straně druhé. Vymodelován toky Rokytné a Jihlavy rozkládá se tu svébytný etnografický kraj Dolska, kde Moravský Krumlov a kaňonovité údolí řeky Rokytné dýchají zcela odlišnou atmosférou než Ivančice a Dolní Kounice v širším údolí Jihlavy, i než nivní krajina, do níž se řeka rozlívá, když se prodrala úzkým hrdlem dolnokounických kopců. Kout romantické malebnosti na pomezí mezi Brněnskem a Znojemskem je osazen drahokamy historických měst a jejich památek takové ceny, že jejich návštěvy nebude nikdo litovat. Trasa je dlouhá 49 km.

Více informací zde.