↑ Return to 9. výzva 2014

Dokumenty a odkazy

Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

Dokumenty nezbytné k podání hlášení o změnách:

Hlášení o změnách

Dokumenty nezbytné k podání žádosti o proplacení:

Žádost o proplacení výdajů (včetně soupisky)

instruktážní list k vyplňování formuláře Žádosti o proplacení výdajů :

Všechny dokumenty jsou ke stažení také na www.szif.cz .

 Užitečné odkazy:

– Státní zemědělský intervenční fond 

Program rozvoje venkova – podrobné informace

– Sbírka zákonů ČR

Průběžně aktualizované plné znění Sbírky zákonů na stránce Ministerstva vnitra.
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx

– Acrobat Reader

Zde je možné stáhnout si a nainstalovat poslední verzi programu na prohlížení a tisk dokumentů ve formátu pdf  http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html