↑ Return to 3. výzva 2009

Realizované projekty

 

Fiche 8 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

» I.etapa rekonstrukce Obecního úřadu Vedrovice s rozšířením jeho využití

 Žadatel: Obec Vedrovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na částečnou rekonstrukci budovy stávajícího obecního úřadu, a to především na I. etapu zateplení budovy pomocí výměny oken a vstupních dveří. Součástí projektu byla i rekonstrukce půdní vestavby, která zahrnovala výměnu dveří, lepení podlahy včetně zátěžového koberce, vymalování a vybavení (bezpečnostní prvky, herní prvky, pracovní a tvořivé prvky, odpočinkový kout, šatna). Tento prostor bude sloužit k rozšíření polyfunkčního využití obecního úřadu a vznikne zde Mateřské centrum Vedroveček.
 Celkové náklady: 545 188,- Kč
 Poskytnutá dotace: 371 425,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2010

  Před:

oa-pred-a1a oa-pred-a4a

Po:

oa-po-a6a oa-po-a9a


» Rekonstrukce radnice – II. etapa

 Žadatel: Městys Blížkovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bylo zpřístupnit co nejvíce služby Úřadu Městyse Blížkovice občanům a to rekonstrukcí přízemí stávající budovy radnice se vznikem nových prostor úřadu. Byl zřízen bezbariérový vstup, WC pro invalidy, nové kanceláře a prostory pro úřad městyse, který se přemístil z prvního patra do přízemí.
 Celkové náklady: 2 077 524,- Kč
 Poskytnutá dotace: 1 241 926,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2010

Po:

blizkovice-a2a blizkovice


» Selský dvůr  Skalice – centrum volného času

 Žadatel: Obec Skalice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Projekt se zaměřil na
rekonstrukci a společenské využití jedné ze tří části zemědělské usedlosti, vstupní objekt a část dvorního traktu.  S ohledem na stavebně technický stav objektu bylo nutné
přistoupit ke generální rekonstrukci zahrnující stavební práce, kompletní rozvody inženýrských sítí a napojení na rozvody plynu, vody a také vybudování samostatné jímky. Výsledkem projektu je rekonstruovaný a modernizovaný vstupní objekt s využitím na klub pro matky s dětmi a ženy, a klubovnu pro místní spolky, seniory a mládež a rekonstruovaná část dvorního traktu s vybudovaným sociálním zařízením a rovněž vybudované přípojky a rozvody inženýrských sítí nezbytných pro fungování objektu. Žadatel projektu předpokládá, že v dalších letech zrealizuje další etapy rekonstrukce zemědělské usedlosti – dvorní trakt (nové společenské centrum obce včetně přístavby), venkovní úpravy ( vybavení hřišti, revitalizací zeleně a výstavbou drobných staveb nezbytných pro naplnění vize komplexního využití areálu v souladu s potřebami obce a zájmových spolků), rekonstrukce stodoly a opravu obvodové zdi areálu.
 Celkové náklady: 3 998 106,- Kč
 Poskytnutá dotace: 1 800 000,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2010

  Před:

p4110043 p4110045

Po:

imga0113 imga0030 2010-09-09aotevreni-selsky-dvura0995


» Rekonstrukce kulturního domu v obci Petrovice

 Žadatel: Obec Petrovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt kulturního domu.
Stavební práce zahrnovaly výměnu oken a dveří, zateplení fasád a soklu včetně zhotovení omítky a fasádního nátěru, demolice nevyužívané boční přístavby, zpevnění ploch a pokládka zámkové betonové dlažby ve vstupním prostoru do objektu, rekonstrukce sociálního zařízení, zhotovení bezbariérového vstupu do objektu, zřízení sociálního zařízení pro imobilní občany a další práce.
 Celkové náklady: 1 419 286,- Kč
 Poskytnutá dotace:    615 023,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2011

Před:

p1010156 kd-petrovice-1-puvodni

Po:

kd-petrovice-8-soucasnost kd-petrovice-6-soucasnost


 » Sport, zábava, relaxace – zvýšení atraktivity sportovního areálu v Rakšicích

 Žadatel: Orel jednota Rakšice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Výsledek projektu zahrnuje dobudování vybavenosti sportovního areálu u objektu Orlovny. Vybavení areálu bylo doplněno vzduchovou trampolínou, lavičkami, zahradním nábytkem. Dále byly provedeny sadové úpravy a vybudována zpevněná pochozí plochakolem ohniště.
 Celkové náklady: 817 153,- Kč
 Poskytnutá dotace: 764 388,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2011

  Před:

imga0518 imga0527

Po:

imga2345 imga2351 imga2348


Fiche 9 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

» Restaurování souboru barokních soch v areálu kaple sv. Jana Nepomuckého

 Žadatel: Obec Rešice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zrestaurování 4 velmi hodnotných pozdně barokních soch evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, sochy sv. Donáta, sv. J. Nepomuského, sv. Sankandra a sv. Valentýna. Zbylé tři sochy souboru již byly opraveny v předchozích letech. Celkové výdaje projektu zahrnovaly  průzkum stavu, dohledání archivních fotografií nutných pro doplnění chybějících fragmentů (atributů), mechanické očištění, odstranění nevhodných tmelů a doplňků, sanaci trhlin a dutin, doplnění chybějících fragmentů (atributů), hydrofobizaci a dalších technologických postupů a zpracování restaurátorských zpráv.
Celkové náklady: 390 383,- Kč
Poskytnutá dotace: 319 737,- Kč
Doba realizace: 2009 – 2010

Před:

 celkový pohled detail 1P7200209

Po:

Celkový pohled blah. Sankandersv. Vendelín


 » Obnova zvoničky ve Stupešicích

 Žadatel: Římskokatolická farnost Pavlice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Cílem projektu byla obnova zvoničky, která se nachází na návsi obce Stupešice. Výdaje na rekonstrukci zahrnovaly výměna krovu a střešní krytiny, obnova omítek, odvětrání objektu – výkopem a položením potrubí, natření dveří, položení dlažby kolem zvoničky.
 Celkové náklady: 204 421,- Kč
 Poskytnutá dotace: 150 786,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2010

Před

dscn8750 dscn8747

Po

dsc03372 dsc03370


 » Zrestaurování kašny na Ugartově náměstí v Jevišovicích

 Žadatel: Město Jevišovice
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.2
 Obsah projektu: Na základě restaurátorského záměru bude obnovena stávající kašna na Ugartově náměstí před budovou radnice. Bylo provedeno zejména zpracování odborného restaurátorského záměru, sejmutí druhotné betonové vrstvy a nevhodných doplňků, restaurátorský průzkum stávajícího stavu, konsolidace kamenné hmoty, doplnění chybějících částí, zhotovení nového dna, hydroizolace spár, návrh a realizace chrliče, montáž středového sloupku vč. napojení na vodní okruh, závěrečná restaurátorská zpráva.
 Celkové náklady: 696 060,- Kč
 Poskytnutá dotace: 518 400,- Kč
 Doba realizace: 2009 – 2010

Před:

p7070056 p7070059

Po:

p2090008 p2090007