↑ Return to O nás

MAS a LEADER

logo-leader

Naše organizace je místní akční skupinou, zkratka MAS. To znamená, že pracuje evropskou metodou LEADER. Zkratka LEADER znamená, „Links between Actions for the Development of the Rural Economy“, což v překladu znamená propojení akcí pro rozvoj ekonomiky venkova, anebo původně francouzská zkratka „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“, a to v překladu znamená „propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“. LEADER představuje především metodu práce, která se prioritně využívá v oblasti rozvoje venkova. LEADER povzbuzuje místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí.          

Karta MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko