↑ Return to 6. výzva 2011

Zaregistrované projekty na MAS

ZPRÁVA O UKONČENÍ 6. VÝZVY 

Dne 23.9. 2011  byla ukončena 6.výzva k předkládání projektů v rámci realizace Strategického plánu Leader.  V rámci byly vyhlášeno 5 oblastí podpory – fichí. Z toho bylo podáno celkem 15 projektů do 3 oblastí podpory v celkovém  objemu 7.875.639,- Kč požadované dotace.

  • Fiche 7 – Služby v cestovním ruchu, celkem 3 projekty v objemu 1.581.706,- Kč požadované dotace.
  • Fiche 8 – Obnova a rozvoj vesnic, celkem 6 projektů v objemu 3.590.063,- Kč požadované dotace.
  • Fiche 9 – Kulturní dědictví venkova, celkem 6 projektů v objemu 2.703.870,- Kč požadované dotace

Podrobný seznam projektů je přílohou zprávy.

Zpráva: