Úno 13

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2022

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2022.

Led 09

Nová zelená úsporám light

Naše MAS poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele v území.

Pověřený pracovník MAS:
Helena Potůčková, kontakt: 603 859 489

Maximální možná výše podpory může být až 100% nákladů maximálně však 150.000

Podmínky:

1)      žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo

2)      žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)

3)      žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022

Na co můžete získat podporu?

1)      Zateplení fasády – podpora ve výši max. 6.000 Kč/běžný metr

2)      Zateplení střechy – kompletní opatření – podpora ve výši max. 120.000 Kč

3)      Zateplení stropu pod půdou – kompletní opatření – podpora ve výši max. 50.000 Kč

4)      Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem – kompletní opatření – podpora ve výši max. 60.000 Kč

5)      Výměna oken – jeden kus výplně (jeden stavební otvor) – podpora ve výši max. 12.000 Kč/1 ks

6)      Výměna vchodových dveří – jeden kus dveří – podpora ve výši max. 18.000 Kč/1ks

Lis 24

Lokální Ježíšek

E-katalog LOKÁLNÍ JEŽÍŠEK

DARUJTE LETOS JINAK A PODPOŘTE PRÁCI MÍSTNÍCH!

Srp 24

Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2022

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2022.

Zpráva o plnění strategie 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

Čvc 15

Seznam vybraných žádostí o dotaci – 5. výzva PRV

30. 6. 2022 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise. Jednalo se o opakovaný výběr projektů 5. výzvy PRV.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 5. výzva PRV – opakovaný výběr

Čvn 18

DOVOLENÁ 20. 6. – 24. 6. 2022

Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2022 bude kancelář MAS z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Čvn 16

Seznam vybraných žádostí o dotaci – 5. výzva PRV

19. 5. 2022 a 6. 6. 2022 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií.

9. 6. 2022 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 5. výzva PRV

Čvn 06

Výsledek hodnocení projektů – 5. výzva PRV (F5, F9)

Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 6. 6. 2022.

Výsledek věcného hodnocení F5, F9 6.6.2022

Kvě 23

Festival dechových hudeb v Dolních Dubňanech

Kvě 20

Výsledek hodnocení projektů – 5. výzva PRV (F1, F2, F6)

Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 19. 5. 2022.

Výsledek věcného hodnocení F1, F2, F6 19.5.2022

Starší příspěvky «

Fetch more items