Úno 11

Seminář pro žadatele IROP BEZPEČNOST A UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Seminář pro 1. výzvu IROP se uskuteční dne 18. 2. 2020 od 9:00 hodin v zasedací místnosti sídla MAS (Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov)

Pozvánka seminar pro žadatele IROP Bezpečnost a udržitelná doprava

Led 28

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2019

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2019.

Zpráva o plnění integrované strategie 1.  7. – 31. 12. 2019

Pro 09

Vyhlášení výzvy – IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 9. 12. 2019 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příjem žádostí do 28. 2. 2020

1. VÝZVA – IROP – Bezpečnost a udržitelá doprava

Lis 28

Schválení mid-term evaluace strategie

 Evaluační zpráva, která je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko byla schválena ze strany řídícího orgánu (MMR).

Evaluační zpráva popisuje postup realizace strategie a naplňování opatření komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS.

Evaluační zpráva Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.

Lis 07

Reakce manažera MAS na dopis spolku Za lepší Vedrovice

Znění vyjádření v PDF:
Reakce manažera MAS na dopis spolku Za lepší Vedrovice

Srp 27

Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2019

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2019.

Zpráva o plnění integrované strategie 1. 1. – 30. 6. 2019

Srp 20

Seznam schválených projektů v rámci programu Malý LEADER

Dne 19. 8. 2019 proběhlo hodnocení žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví. K podpoře bylo schváleno 10 projektů.

Seznam vybraných žádostí Malý LEADER 2019

Srp 03

Seznam přijatých žádostí v rámci programu MALÝ LEADER

Dne 31. 7. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci programu MALÝ LEADER, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o podporu na akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví.

Seznam přijatých žádostí Malý LEADER 2019

Čec 17

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci – 2. výzva PRV

11. 7. 2019 proběhlo věcné hodnocení projektů ze strany výběrové komise, na jednání byly projekty obodovány na základě předem stanovných preferenčních kritérií.

16. 7. 2019 výkoná rada na svém jednání schválila hodnocené projekty na základě obodování výběrové komise.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 2. výzva PRV

Čec 01

Vyhlášení výzvy Malý LEADER 2019

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. vyhlašuje výzvu na podporu akcí realizoavaných v území MAS. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví.

Možnost získat podporu 10 000 Kč
Příjem žádostí do 31. 7. 2019

Dokumentace a podrobnosti programu

Starší příspěvky «

Fetch more items