Bře 30

Vyhlášení 4. výzvy – IROP- Cyklodoprava

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 1. 4. 2021 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na aktivitu Cyklodoprava.

Příjem žádostí do 3. 5. 2021

 4. VÝZVA IROP – CYKLODOPRAVA

Bře 23

Uzavření kanceláře MAS

Kancelář MAS je od 22. 3. 2021 do odvolání uzavřena pro veřejnost, pracovníci přechází do režimu home office.

Naše aktivity nadále pokračují. K dispozici jsme na našich telefonech a emailech.

 

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

Bře 03

Výsledek hodnocení projektů – 3. výzva IROP Vzdělávání

Výsledek hodnocení projektů výběrové komise ze dne 3. 3. 2021.

Výsledek věcného hodnocení 3. výzva IROP – Vzdělávání

Úno 16

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko splnila podmínky STANDARDIZACE pro programové období 2021-2027

První krok k přípravě na nové programové období 2021-2027 je úspěšně za námi! Podstatou standartizace je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Dále následuje proces schvalování strategie pro období 2021 – 2027, po jeho úspěšném dokončení budeme moci opět vyhlašovat nové výzvy a podporovat tak projekty žadatelů.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

Mapa

Led 19

Zpráva o plnění strategie 1.7. – 31.12.2020

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 7. – 31. 12. 2020.

Zpráva o plnění integrované strategie 1. 7. – 31. 12. 2020

Lis 17

Seznam přijatých žádostí v rámci 3. výzvy IROP Vzdělávání

Dne 16. 11. 2020 byl ukončen příjem žádostí v rámci 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace na opatření Vzdělávání.

Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Vzdělávání (3.výzva)

Říj 27

Uzavření kanceláře MAS – home office

Kancelář MAS je od 29. 10. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost, pracovníci přechází do režimu home office.

Naše aktivity nadále pokračují. K dispozici jsme na našich telefonech a emailech.

 

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

Říj 23

Seminář pro žadatele IROP Vzdělávání

Seminář pro 3. výzvu IROP se uskuteční dne 2. 11. 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti sídla MAS (Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov)

Pozvánka seminar pro žadatele IROP Vzdělávání

Říj 17

Uzavření kanceláře MAS

Kancelář MAS je od 19. 10. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost z důvodu karantény, pracovníci přechází do režimu home office.

Naše aktivity nadále pokračují. K dispozici jsme na našich telefonech a emailech.

 

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

Zář 14

Vyhlášení 3. výzvy – IROP – Vzdělávání

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 14. 9. 2020 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příjem žádostí do 16. 11. 2020

3. výzva – IROP – Vzdělávání

Starší příspěvky «

Fetch more items