Pro 28

Harmonogram výzev IROP pro rok 2019

Pro rok 2019 plánuje MAS vyhlásit aktivity pro programový rámec IROP se stanovenou alokací – viz. harmonogram.

IROP Harmonogram vyzev Zive pomezi 2019

Pro 14

Prodloužení příjmu žádostí OPZ Prorodinná opatření.

U výzvy OPZ Prorodinná opatření byl prodloužen termín příjmu žádostí o podporu do 28. 2. 2019.

OP Z – Prorodinná opatření

Pro 14

Vyhlášení výzvy – IROP – Vzdělávání

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 13. 12. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příjem žádostí do 1. 4. 2019

2. VÝZVA – IROP – Vzdělávání

Lis 30

Seminář pro žadatele OPZ SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ SLUŽBY

Seminář pro 1. výzvu OPZ se uskuteční dne 11. 12. 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti sídla MAS (Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov)

Pozvánka seminar pro žadatele OPZ Socialni a komunitni sluzby

Lis 29

AVÍZO 2. VÝZVY IROP Vzdělávání

13. 12. 2018 Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. vyhlásí 2. výzvu IROP – Vzdělávání.

přehled vyhlašovaných aktivit a alokace:

avizo výzvy 2. IROP Vzdělávání

Lis 07

Pozvánka na seminář ,,Klimatická zeleň,, – 2. kolo

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. si vás dovoluje pozvat na pracovní seminář „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury„, který se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 13:00  v Hotelu Rokiten, Znojemská 393, Moravský Krumlov.

Seminář, jehož garantem je Jihomoravský kraj, je určen široké odborné i laické veřejnosti a účast na něm je bezplatná. Jeho obsahem bude předání praktický informací k výsadbě zeleně vhodné pro dané území s ohledem na probíhající klimatické změny včetně praktické ukázky těchto výsadeb a nastínění možností financování zelené infrastruktury z krajských, národních a evropských dotačních titulů.

Pozvánka 22.11.

Lis 06

Zpráva o plnění strategie 1.1. – 30.6.2018

Byla zveřejněna zpráva o plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. za odbdobí 1. 1. – 30. 6. 2018.

Zpráva o plnění ISg 1. 1. – 30. 6. 2018

Zář 24

Vyhlášení výzvy OPZ- Sociální a komunitní služby

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 24. 9. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Příjem žádostí do 31. 12. 2018

VÝZVA OPZ SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ SLUŽBY

Zář 20

Srdečná pozvánka na koncert „SVĚTEM OPERETY“ ve Znojmě 4. října 2018

světem operety

Zář 17

Vyhlášení výzvy OPZ – Prorodinná opatření

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 17. 9. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Příjem žádostí do 31. 12. 2018

VÝZVA OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Starší příspěvky «

Fetch more items