↑ Return to 1. výzva PRV 2018

Znění výzvy

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne XX. XX. XXXX vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od XX. XX. XXXX do XX. XX. XXXX.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY

 

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

Celková výše alokace pro 1. Výzvu je XX  XXX XXX Kč.
PŘÍLOHY VÝZVY:

1) Mapa území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

2) Preferenční kritéria pro jednotlivé Fiche

( pro správné zobrazení PDF u preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche, je nutné nejprve uložit dokument do počítače)

3) Interní postupy MAS pro programový rámce PRV

4) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020 – Operace 19. 2. 1

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI – VZORY

 

PŘÍRUČKY A MANUÁLY

 

logo_pro_prv_2