↑ Return to 2. výzva PRV 2019

Znění výzvy

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne X. X. XXXX vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od X. X. XXXX do X. X. XXXX.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY

Souhlas s vyhlášením výzvy

 

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:
Celková výše alokace pro 2. Výzvu je  X XXX XXX Kč.
PŘÍLOHY VÝZVY:

1) Mapa území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

2) Preferenční kritéria pro jednotlivé Fiche

( pro správné zobrazení PDF u preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche, je nutné nejprve uložit dokument do počítače)

3) Interní postupy MAS pro programový rámce PRV

4) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020 – Operace 19. 2. 1

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI – VZORY
PŘÍRUČKY A MANUÁLY

Informace pro žadatele o přístupu do portálu farmáře

Formulář žádosti o přístup do portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes portál farmáře

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 2014-2020

Příručka pro povinnou publicitu PRV 2014 – 2020

Podani zadosti o platbu PRV 2014-2020 operace 19.2.1

 

KONZULTACE:

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

 

logo_pro_prv_2