↑ Return to 6. výzva PRV 2023

Znění výzvy

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 29. 5. 2023 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 12. 6. 2023 do 12. 7. 2023

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY

Souhlas s vyhlášením 6. výzvy PRV

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:
Celková výše alokace pro 6. Výzvu je 6 053 229 Kč.

PŘÍLOHY VÝZVY:

1) Mapa území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

2) Preferenční kritéria pro jednotlivé Fiche

( pro správné zobrazení PDF u preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche, je nutné nejprve uložit dokument do počítače)

3) Interní postupy MAS pro programový rámce PRV

4) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014 – 2020 – Operace 19. 2. 1

5) Počet obyvatel v obcích MAS k 1. 1. 2021

6) Vzor publicity projektu

7) Seznam schválených projektů k financování na MAS ve výzvách PRV 1. – 5.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19.2.1

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI – VZORY
  • Výpis nebo print screen z náhledu z katastru nemovitostí (F2, F6)
  • Doplňující údaje prokazující šetrnost k životnímu prostředí (F6)
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniku malých či středních podniku (F1, F6) – průřezová příloha podávaná samostatně přes portál farmáře
  • Certifikát nebo osvědčení o získání regionální značky nebo značky kvality produktů a potravin (F2)
  • Seznam surovin (F2)
  • Spolupráce s dalšími subjekty z území MAS (F2)
PŘÍRUČKY A MANUÁLY

Informace pro žadatele o přístupu do portálu farmáře

Formulář žádosti o přístup do portálu farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes portál farmáře

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova 2014-2020

Příručka pro povinnou publicitu PRV 2014 – 2020

Podani zadosti o platbu PRV 2014-2020 operace 19.2.1

SEMINÁŘ K 6. VÝZVĚ

Termín konání semináře bude upřesněn.

KONZULTACE:

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

logo_pro_prv_2