↑ Return to 4. výzva PRV 2021

Zaregistrované žádosti na MAS

Dne 1. 8. 2021 byl ukončen příjem žádostí v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova, do které mohli žadatelé z území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko podávat své žádosti o dotace. Dohromady byly podány na MAS 3 žádosti do dvou Fichí.

Seznam přijatých žádostí