↑ Return to 1. výzva 2008

Realizované projekty

Fiche 8 – OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

» Obchod ve Slatině

Žadatel:    Obec Slatina
Opatření:    Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na řešení chybějící občanské vybavenosti v obci – obchod. V rámci rekonstrukce objektu došlo k výměně oken, vnitřních dveří, zateplení fasády, obnovení vnitřních omítek, dlažby a ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace, topení a rozvodů vody.
Celkové náklady: 2 250 067,- Kč
Poskytnutá dotace:  1 512 604,- Kč
Doba realizace: 2008 – 2010

Před:

obchod-slatina-1 obchod-slatina-2

Po:

dscn0029 dscn0036


» Sociální vybavení na hřišti v Dolních Dubňanech

 Žadatel: Obec Dolní Dubňany
 Opatření: Program rozvoje venkova ČR, IV.1.2./ III.2.1.2 / III.2.1.1
 Obsah projektu: Cílem projektu bylo vybavení sportovního hřiště sociálním zařízením a sprchami.  Celkové výdaje projektu zahrnovaly zaměření budoucí stavby, položení základů, hrubá stavba, elektroinstalace a ostatní rozvody včetně přípojek, vybavení objektu, dokončovací práce a výstavba kanalizační jímky.
 Celkové náklady:    873 716,- Kč
 Poskytnutá dotace: 1 155 248,- Kč
 Doba realizace: 2008 – 2010

Před:

dol.-dubnany-3 dol.-dubnany-4

Po:

imga0611 imga0609 imga0601 imga0597