↑ Return to STRATEGIE 2014+

Zapojení komunity

Veřejnost v území MAS byla zapojena do přípravy strategie prostřednictvím kulatých stolů a dotazníkového šetření. Kulaté stoly byly uspořádány na území partnerských mikroregionů a tato diskusní jednání byla klíčová pro sledování potřeb v regionu. Anonymně se aktéři mohli do zjišťování potřeb zapojit prostřednictvím dotazníkového šetření. Naše MAS se také zaměřila na potřeby mladých a proto jsme diskutovali se studenty Gymnázia v Moravském Krumlově.

19. 11. 2013 Blížkovice – prezenční listina 19.11.
KS Blížkovice

21. 11. 2013 Mikulovice – prezenční listina 21.11.
KS Mikulovice

28. 11. 2013 Jevišovice – prezenční listina 28.11.
KS Jevišovice

3. 12. 2013 Vedrovice – prezenční listina 3.12.
KS Vedrovice

Diskuse se studenty Gymnázia v Mor. Krumlově
IMG_2082 IMG_2078

Navrácené vyplněné dotazníky

dotazníky