↑ Return to 8. výzva 2013

Zaregistrované projekty na MAS

 

ZPRÁVA O UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 8. VÝZVY

Dne 10.5.2013 byl ukončen příjem žádostí 8. výzvy v rámci realizace Strategického plánu Leader. Bylo vyhlášeno 7 oblastí podpory – fichí. Zaregistrováno bylo celkem 14 projektů do 4 oblastí podpory.

  •  Fiche 1 – Modernizace zemědělských podniků, celkem 1 projekt
  • Fiche 2 – Podpora místních produktů, celkem 2 projekty
  • Fiche 8 – Obnova a rozvoj vesnic, celkem 7 projektů
  • Fiche 9 – Kulturní dědictví venkova, celkem 4 projekty

Seznam zaregistrovaných žádostí dle fichí