↑ Return to Tradice Jižní Moravy

Výstupy projektu

Informace o projektu a přehled výstupů:Informační leták k projektu.pdf (ke stažení)

Publikační výstupy projektu:

Publikace Od Hromnic až do Tří králů. Zvyky a tradice obcí na Znojemsku-publikace.pdf (ke stažení)

Publikace ZVYKY Znoj

Propagační brožura Tradiční lidový oděv na Znojemsku- brožura.pdf (ke stažení)

MANUAL Tradicni odev Znoj

Odborná studie Tradiční lidový oděv na Znojemsku – studie.pdf (ke stažení)

Studie Znojemsko

Expozice

V návaznosti na publikační výstupy byly krejčovskou dílnou Hany Vyšinské rekonstruovány krojové součásti dolnodubňanského kroje. Malou expozici s ukázkou rekonstrukce krojových součástí lze navštívit v Havlínově mlýně v Plenkovicích.
web Havlínův mlýn
Expozice2Expozice1IMG_2911

Film –Historie a současnost krojové tradice na Znojemsku

Publikační výstupy PMAS:

Publikace Kroje na Podluží a Hodonínsku – publikace.pdf (ke stažení)

Odborná studie Kroje na podluží a hodonínsku – studie.pdf (ke stažení)

Publicita